Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) przedstawia nasze zasady w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym prowadzenia serwisu internetowego pod adresem:

www.myslpopolsku.pl

który w dalszej części Polityki Prywatności nazywany jest „Serwisem

Użytkownik” – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcji opisanych w Polityce Prywatności.

Polityka Prywatności uwzględnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1), zwanego dalej: „RODO” oraz przepisy polskich aktów prawnych, w tym m.in. ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Instytut Nowych Mediów i Technologii z siedzibą w Warszawie, przy Alei „Solidarności” 117/207, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000920531, NIP 5252877188, e-mail: prawo@myslpopolsku.pl (dalej: „Administrator”).

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach związanych z ochroną Państwa danych kierując wiadomość na adres e-mail: legal@myslpopolsku.pl lub tradycyjnie na adres siedziby Administratora: Aleja „Solidarności” 117/207, 00-140 Warszawa.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie możecie nam Państwo udostępnić, w tym podczas korzystania z Serwisu oraz używania plików cookies w naszym Serwisie. Naszym celem jest zapewnienie ochrony Państwa danych osobowych.

JAK UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Do obsługi naszego Serwisu możemy używać plików cookies i podobnych mechanizmów. W szczególności wykorzystujemy je do ogólnej analizy ruchu, do analiz marketingowych oraz do celów marketingu bezpośredniego. Macie Państwo możliwość kontroli nad korzystaniem z plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w której można wyłączyć pliki cookies w dowolnym momencie oraz za pośrednictwem naszego paska plików cookies, w którym można wyrazić zgodę na użycie plików cookie, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez przepisy odnoszące się do prywatności lub świadczenia usług drogą elektroniczną.

Możecie Państwo kontrolować i/lub usuwać pliki cookies według własnego uznania. Możecie Państwo usunąć wszystkie pliki cookie, które są już na Państwa urządzeniu, jak również zmienić ustawienia przeglądarki, aby zapobiec ich umieszczeniu. W przypadku takiego usunięcia, konieczne może być ręczne dostosowanie niektórych preferencji za każdym razem, gdy odwiedźcie Państwo witrynę, a niektóre usługi i funkcje mogą nie działać.

GOOGLE ANALYTICS

Ta usługa firmy Google jest narzędziem analitycznych, które przechowuje informacje w plikach cookies w celu generowania statystyk dotyczących ruchu w naszych Serwisach. Ta funkcja nie jest niezbędna do przeglądania i służy do monitorowania wydajności witryny i jej ulepszania. Korzystając z Google Analytics, nie przetwarzamy żadnych danych osobowych ani innych identyfikatorów przydatnych do pośredniej identyfikacji (np. adresu IP) osób, których dane dotyczą. Nie oznacza to jednak, że Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Google, administratora danych Google Analytics. Głównym ciasteczkiem używanym przez Google Analytics jest plik _ga. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie używanych przez Google można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl

Oprócz raportowania statystyk użytkowania naszych Serwisów, Google Analytics, wraz z niektórymi reklamowymi plikami cookie, może służyć do wyświetlania bardziej trafnych reklam pochodzących od Google (na podstawie historii wyszukiwania i historii aktywności na naszych Serwisach), a także do mierzenia interakcji z reklamami displayowymi pochodzącymi od Google Inc. Google Analytics wykorzystuje również pliki cookies w naszych Serwisach w celu analizy Państwa zachowania, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, tablet, smartfon). Google anonimizuje część adresu IP użytkownika końcowego naszych Serwisów, gdy tylko zostanie ona zebrana, zwiększając w ten sposób Państwa prywatność. Google wykorzystuje informacje zebrane podczas korzystania ze strony internetowej w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, dostarczania nam raportów aktywności na stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszych Serwisów.

Przetwarzaniu danych przez Google Analytics można zapobiec, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową, w której można zainstalować wtyczkę do przeglądarki (znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl). Kliknięcie tego linku spowoduje zapisanie pliku cookies rezygnacji w przeglądarce, co uniemożliwi dostęp do danych w przyszłości podczas odwiedzania naszych Serwisów. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Google Inc. podczas korzystania z Google Analytics, możecie Państwo zapoznać się z ich polityką prywatności umieszczoną pod adresem:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

NARZĘDZIA BIZNESOWE PORTALU FACEBOOK

Serwisy korzystają z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, Facebook Audience Network, Facebook Amptidute, Facebook Remarketing, Facebook Custom Audience, Facebook API, by kierować do Państwa dopasowane reklamy w serwisie Facebook. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. Całość zasad dotyczących wykorzystywania Państwa danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W PRZEGLĄDARCE?

Opera

Firefox

Chrome

Internet Explorer

Edge

Safari

JAK WYŁĄCZYĆ PLIKI COOKIE W URZĄDZENIACH PRZENOŚNYCH?

Android

iOS

Windows Phone

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ramach celów opisanych poniżej.

 1. OBSŁUGA SERWISÓW

Dane osobowe (adres IP, identyfikatory oraz informacje gromadzone przez pliki cookies lub podobne mechanizmy) wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisów, w tym osób niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisów są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną i dostarczania Użytkownikom treści Serwisów, udostępniania formularzy kontaktowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność wykonania umowy);
 2. obsługa procesów reklamacyjnych – wsparcie i obsługa użytkownika, rejestracja i rozpatrywanie zgłaszanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 3. wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, tj. poprawy jakości usług oraz dostosowanie ich do potrzeb do Użytkowników Serwisów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;
 5. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy kontekstowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora oraz reklamy behawioralnej/marketingu bezpośredniego na podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dokonuje się tego przetwarzania. Szczegółowe zasady dotyczące okresów przechowywania danych opisane zostały poniżej:

 1. w celu realizacji umowy – przez czas trwania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu;
 2. w celu obsługi procesów reklamacyjnych – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu umowy zazwyczaj będą to 2 lata;
 3. w celu prowadzenia działań marketingowych – do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu;
 4. w celu wykorzystania danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych – przez czas realizacji umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy – zazwyczaj będzie to 3 lub 6 lat;
 5. w celu realizacji obowiązków rachunkowych, księgowych, podatkowych i innych obowiązków prawnych – nie dłużej niż przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być zewnętrzne spółki udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług, z którymi zostały zawarte odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych. W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierom czy agencjom marketingowym.

Strony trzecie (Zaufani Partnerzy Administratora) mogą mieć dostęp do Serwisu w celu zamieszczania na nich własnych kodów/plików cookies, które pozwalają na analizę Państwa aktywności w Internecie, w celu wyświetlania dopasowanych reklam do Państwa zainteresowań, (profilowanie). W tym zakresie Zaufani Partnerzy Administratora są oddzielnymi administratorami danych osobowych Użytkowników.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Administrator stosuje Standardowe klauzule umowne jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 1. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Mają Państwo prawo do:

 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Administrator uzyskał taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);
 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych; na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych – w razie zgłoszenia takiego żądania, Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę podmiot danych – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
 4. wyrażenia sprzeciwu – podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 5. przeniesienia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji lub skorzystać z jednego lub większej liczby wspomnianych wyżej praw, prosimy o wysłanie e-maila na adres: legal@myslpopolsku.pl

Usługi i funkcje w ramach Serwisu będą z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Administrator może wprowadzić zmiany w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że informację o zmianach w Polityce Prywatności zostaną umieszczone w ramach Serwisu. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Niniejszy dokument ma charakter informacyjny.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 10 maja 2021 r.